Tag: เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ

เส้นเลือด ใน สมอง ตีบ

ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่รู้กับเกี่ยวโรคเส้นเลือด ในสมองปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่รู้กับเกี่ยวโรคเส้นเลือด ในสมองโรคเส้นเลือดในสมองนั้นเป็นโรคที่หลายคนนั้นอาจจะรู้จัก  และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโรคเส้นเลือดในสมอง นั้นค่อนข้างสำคัญ และ มีคนที่กำลังเป็นโรคนี้อย่างแน่นนอน และสำหรับคนที่เป็นโรคนี้นั้นการรักษาอาจจะยาวนานอย่างมากนะครับ แต่ว่าเราจะขอข้ามในเรื่องของการรักษากันไปนะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ปัจจัยเสี่ยง และ ภาวะแทรกซ้อนของ โรคเส้นเลือดในสมองที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับ   ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดในโรคเส้นเลือดสมองตีบ ซึ่งมีหลากหลายมากนะครับเรามาลองดูกันดีกว้านะครับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง   ปัญหาการควบคุมอารมณ์ : ผู้ป่วยนั้นค่อนข้างจะควบคุมอารมณ์ได้ยากมากนะครับ แน่นอนว่าโอกาสที่อาจจะเกิดโรคซึมเศร้านั้นก็มีโอกาสที่สูงอย่างมากนะครับ ดังนั้นควรที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ   กลืนอาหารได้ลำบาก : เนื่องจากว่าการควบคุมร่างกายนั้นค่อนข้างจะยากลำบากอย่างมากนะครับสำหรับคนที่ต้องเจอกับเส้นเลือด ใน สมอง ตีบนั้นจะสามารถควบคุมร่างกายได้อย่างยากลำบาก   ปอดอักเสบ และ ปอดติดเชื้อ : ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของปอดอักเสบ และ ปอดติดเชื้อนั้นค่อนข้างสำคัญนะครับ เพราะมีโอกาสที่จะปิดดติดได้สูงหากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด   ภาวะเลือดออก : ไม่ว่าจะเป็นภาวะเลือดออกกะโหลกศีรษะ