รู้จักพาเลทก่อนเลือกใช้ให้เหมาะสมพาเลท

            ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และกระบวนการส่งสินค้า นอกจากจะเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญและช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าก็คือพาเลท (Pallet) นั่นเอง และในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับพาเลทให้มากขึ้นกันค่ะ

พาเลทคืออะไร?  

            พาเลท (Pallet) ก็คือแท่นสำหรับใช้วางสินค้าเพื่อรอการขนย้ายหรือจัดส่งในสถานที่เก็บสินค้า ที่เราเห็นเป็นลักษณะของแท่นด้านล่างสำหรับวางสินค้าในโกดังนั่นเอง ซึ่งพาเลซก็จะมีช่องเอาไว้ให้งาของรถยก Fork Lift สามารถเสียบเข้ามาเพื่อนยกตัวแท่นพาเลทที่วางสินค้าอยู่ขึ้นมาได้ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้จำนวนมากในครั้งเดียว ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

พาเลทมีกี่ชนิด?

            ในปัจจุบันลักษณะของพาเลทที่นิยมใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าก็จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆก็คือ

พาเลทแบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) พาเลทชนิดนี้ก็จะใช้วัสดุที่มีราคาถูกและสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปงานพาเลทไม้หรือพาเลทกระดาษนั่นเอง

พาเลทแบบใช้ซ้ำ (Recycle used) เป็นพาเลทที่ใช้วัสดุแข็งแรงและทนทานโดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาเลทพลาสติกนั่นเอง

ประโยชน์ของการใช้พาเลท

            สามารถใช้ในการขนย้ายสินค้าเป็นจำนวนมากที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าไปยังยานพาหนะที่จะใช้ในการขนส่งไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเรือ การขนส่งโดยเครื่องบิน หรือการขนส่งทางบกโดยใช้รถบรรทุกเป็นต้น

เมื่อมีการใช้พาเลทรองอยู่ที่ใต้ฐานของสินค้าก็จะสามารถช่วยลดความเสียหายของสินค้าในระหว่างการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย ในระหว่างการขนส่งได้ดีขึ้น โดยสามารถช่วยป้องกันการสัมผัสกับตัว บรรจุภัณฑ์ของสินค้าโดยตรงจึงช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าได้นั่นเอง 

สินค้าที่จัดเก็บอยู่บนพาเลทจะมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบสามารถตรวจนับได้ง่าย จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้าคงคลังได้ดียิ่งขึ้น

การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน

            เมื่อทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของการใช้พาเลทแล้ว สำหรับผู้ประกอบการถ้าหากมีความประสงค์จะใช้พาเลทกับสินค้าของตนเองก็ควรที่จะพิจารณาลักษณะการใช้งานของสินค้าให้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด เพราะการเลือกใช้พาเลทให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานนั้นก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการบริหารต้นทุนสินค้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าไปจัดตั้งหรือจัดเรียงในสถานที่จัดอีเว้นท์ งานแสดงสินค้าต่าง ๆ หรือการออกบูธ ก็ควรเลือกใช้พาเลทแบบใช้ครั้งเดียวอย่างเช่นพาเลทไม้หรือพาเลทกระดาษ แต่ถ้าหากเป็นการขนส่งหรือกระจายสินค้าไปยังร้านค้าหรือผู้ค้ารายย่อย ก็ควรเลือกใช้พาเลทแบบใช้ซ้ำจะเหมาะสมมากกว่า เป็นต้น

            โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่ในคลัง รวมไปถึงมีการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าครั้งละมากๆ การใช้พาเลทในการจัดเก็บสินค้าจึงจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ ช่วยลดความเสียหายในระหว่างการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการขนส่ง นอกจากนี้ก็ยังสะดวกต่อการนับจำนวนสินค้าทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้กำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย