Category: Technology

เครื่องร่อนแยกขนาด

เครื่องร่อนแยกขนาด เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงสั่นคู่ ทำอะไรได้บ้างเครื่องร่อนแยกขนาด เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงสั่นคู่ ทำอะไรได้บ้างเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงสั่นคู่ เป็นเครื่องร่อนแยกขนาดที่ ทำได้มากกว่าการแยกขนาดวัตถุดิบ ปัจจุบันถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลายๆ โรงงานจำเป็นต้องมีการร่อนแยกขนาดวัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้กระบวนการผลิตในลำดับต่อไปมีคุณภาพ ส่งผลให้ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ออกมามีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เครื่องร่อนแยกขนาด เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงสั่นคู่ ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด จากเดิมในอดีต เป็นเรื่องยากที่จะทำการกรองวัสดุแห้งและเปียก รวมทั้งวัสดุที่เหนียวและคมด้วย จากเดิมใช้เครื่องกรองระบบสั่นแบบกลม แต่ทุกวันนี้อุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ เครื่องร่อนแยกขนาด ด้วยเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงสั่นคู่ Linea SIVTEK เครื่องกรองระบบสั่นที่มาพร้อมชั้นกรองคู่รุ่นใหม่ เครื่องกรองที่ออกแบบมาพิเศษในลักษณะแนวนอน ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่ที่มีเพดานต่ำ ง่ายต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน สามารถดัดแปลงชั้นกรองให้เป็นแบบคู่หรือแบบเดี่ยวก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต