เปรียบเทียบประเภทประกันภัยเปรียบเทียบประกัน

ในปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องปกติ นอกจากการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่มีบริการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างมากแล้ว การเลือกประเภทของประกันภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุต่างๆกับตัวท่านผู้ขับขี่รถ ก็จะได้รับการดูแลจากบริษัทประกันรถยนต์ที่ท่านได้ทำไป ซึ่งก็จะต้องดูแผนกรมธรรม์ว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใด วันนี้จะพาไปเปรียบเทียบประเภทประกันภัย เผื่อเอาไปช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยกันเลย 

 1. ประกันรถยนต์ชั้น 1
  1. การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ โดยจะคุ้มครองทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ส่วน อื่นๆ ด้วย ดังนี้ 
 • การชนแบบไม่มีคู่กรณี 
 • การชนกับยานพาหนะทางบก
 • ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
 1. การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ
 • รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม
 • รถยนต์ไฟไหม้
 • รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม)
 1. การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 1. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา
 1. ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
  1. การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
 • รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม จะมีการกำหนดจำนวนเงินความรับผิด
 • รถยนต์ไฟไหม้ จะมีการกำหนดจำนวนเงินความรับผิด
 1. การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 1. การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา
 1. ประกันภัยชั้น 3 
  1. การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
 1. การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่ม แก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร กรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพ
 • บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าประกันตัว ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมในคดีอาญา

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการเปรียบเทียบประกันแต่ละประเภท ที่จะทำให้คุณพอจะมองออกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร คุณสามารถเลือกดูรายละเอียดประกันภัยแต่ละประเภทได้ เพราะในแต่ละบริษัทก็มีแผนการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป สนใจเจ้าไหนก็ลองไปเลือกกันเลยได้ 

Related Post

กระเช้าขนม

ประเภทของกระเช้าแต่ละชนิด เหมาะกับใครบ้างประเภทของกระเช้าแต่ละชนิด เหมาะกับใครบ้างการมอบกระเช้าของขวัญ เป็นสิ่งที่จะใช้บ่งบอกความรู้สึกระหว่างผู้ให้กับผู้รับได้เป็นอย่างไร ซึ่งโอกาสและเทศกาลหลายๆ ครั้ง เราก็จะมอบกระเช้าเหล่านี้ให้กันเสมอ อย่างเช่นงานวันเด็ก ก็มอบ กระเช้าขนม ให้กับลูกหรือว่าน้องๆ เป็นต้น โดยการให้ของขวัญที่ดี จะต้องมั่นใจว่าของเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับผู้รับได้จริง สามารถนำไปใช้ได้จริง จึงจะถือว่าการให้นั้นสำเร็จ  สำหรับการเลือกกระเช้าเพื่อเป็นของขวัญนั้น ก็จะมีอยู่หลายประเภท ซึ่งการมอบกระเช้าของของที่แตกต่างกัน จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกกระเช้าของขวัญให้ใครสักคนนั้น ควรรู้ก่อนว่า กระเช้าแบบไหน ควรจะเลือกให้ใครดี เพื่อที่คุณจะได้ไม่เลือกผิดประเภท เราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกระเช้ามาให้ท่านได้ดูแล้ว  กระเช้าแต่ละประเภท เหมาะกับใครบ้าง  1.กระเช้าเพื่อสุขภาพ  การมอบกระเช้าประเภทนี้ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราต้องการให้ผู้รับมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สำหรับการมอบกระเช้าเพื่อสุขภาพนั้น จะนิยมมอบให้กับญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุ เพื่อให้ร่างกายของท่านเหล่านั้นแข็งแรง

Eric Kayser Menu

Eric Kayser Menu ขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสรสเลิศ โดยเชฟผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์Eric Kayser Menu ขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสรสเลิศ โดยเชฟผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์                หากนึกถึงการรับประทานอาหารของชาวตะวันตกในโลกใบนี้ คงต้องได้คิดถึงขนมปังเป็นอย่างแรก อาหารที่ทำจากแป้งและเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีที่จะช่วยให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น ซึ่งแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการรับประทานขนมปังที่หลากหลายในหน้าตาและรสชาติที่แตกต่างกันไป สำหรับร้าน Eric Kayser Menu ขนมปังนั้นก็เป็นหนึ่งอาหารของชาวตะวันตกที่มีกลิ่นอายความเป็นฝรั่งเศสจากเชฟที่เป็นทายาทรุ่นที่ 4 ของครอบครัวนักทำขนมปังบาแก็ต ซึ่งเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่ง โดยหนึ่งในเมนูขนมปังของ Eric Kayser ที่เป็นที่รู้จักกันในบ้านเรานั้นคือ “ครัวซองต์” นั่นเอง ต้นกำเนิดของครัวซองต์โด่งดังจากฝรั่งเศส แต่เกิดจากที่อื่น                 ด้วยความที่เรามักจะเห็นได้ว่าครัวซองต์เป็นขนมปังที่อยู่คู่กับชาวฝรั่งเศสมาช้านาน จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปว่าขนมปังชนิดนี้มีต้นกำเนิดอยู่ในดินแดนฝรั่งเศส แต่จากสมมติฐานของแหล่งที่มาของขนมปังชนิดนี้นั้น กลับพบว่าครัวซองต์ถูกทำขึ้นจากการประยุกต์สูตรของขนมปังรูปพระจันทร์เสี้ยวชาวออสเตรียที่มีชื่อเรียกว่า คิปเฟล จนกลายเป็นสูตรครัวซองต์ที่เราเห็นขึ้นมา และกลายเป็นขนมอบสุดคลาสสิกของร้านเบเกอรี่ทั่วโลก