Tag: ขายออนไลน์

ช่องทางการขายออนไลน์

3 ช่องทางการขายออนไลน์ที่คุณไม่ควรมองข้าม!!!3 ช่องทางการขายออนไลน์ที่คุณไม่ควรมองข้าม!!!1. Shopee อีกหนึ่งช่องทางขายของ และ ซื้อของออนไลน์ที่หลาย ๆ คนรู้จัก และ ใช้งานกันเป็นประจำอย่าง  Shopee เป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าผ่านมือถือขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ เพราะ Shopee จะเป้นตัวกลางของเงินของเรา หากสินค้ามีปัญหาทาง Shopee จะยังไม่โอนเงินให้กับร้านค้า ทำให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยของเงินได้ สบายใจทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขายนั้นเอง โดย Shopee ก็มีฟังก์ชันมากมาย และ โปรโมชั่นตลอดเดือนทำให้ร้านค้ามีโอกาสขายของได้มาก และ ผู้ซื้อก็มีโอกาสได้ของถูกมาเช่นกัน ทำให้ shopee