Tag: เปรียบเทียบประกัน

เปรียบเทียบประกัน

เปรียบเทียบประเภทประกันภัยเปรียบเทียบประเภทประกันภัยในปัจจุบันการทำประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องปกติ นอกจากการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่มีบริการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างมากแล้ว การเลือกประเภทของประกันภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุต่างๆกับตัวท่านผู้ขับขี่รถ ก็จะได้รับการดูแลจากบริษัทประกันรถยนต์ที่ท่านได้ทำไป ซึ่งก็จะต้องดูแผนกรมธรรม์ว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใด วันนี้จะพาไปเปรียบเทียบประเภทประกันภัย เผื่อเอาไปช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยกันเลย  ประกันรถยนต์ชั้น 1 การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ โดยจะคุ้มครองทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ส่วน อื่นๆ ด้วย ดังนี้  การชนแบบไม่มีคู่กรณี  การชนกับยานพาหนะทางบก ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ รถยนต์สูญหาย/ถูกโจรกรรม รถยนต์ไฟไหม้ รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ (รวมน้ำท่วม) การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองเพิ่มเติม บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์